Kombinert peanøtthøstteknologi av løftekjede og spadekjede

(1) Overordnet design og arbeidsprinsipp

Transport- og rengjøringsanordningen til kombinasjonen av heiskjede og spadekjedepeanøtthøsterer sammensatt av en heiskjede.For å ta en typisk peanøtthøster med spadekjede som et eksempel, inkluderer den hovedsakelig en henger, en ramme, en gravespade, en heiskjedeanordning. Den spesifikke strukturen til vibrasjonsanordningen, gitteret, jordhjulet og kraftoverføringsanordningen er vist i figur 1. Under drift måker gravespaden bunnen av peanøttroten i en viss vinkel for å måke peanøttene ned i jorden.Løftekjeden transporterer de måkte peanøtter og jord bakover og oppover, og vibrasjonshjulet beveger seg med en viss amplitude i løftekjedets vertikale retning.Vibrer frem og tilbake for å riste av jorda fra røttene til peanøttene.Etter å ha fjernet jorda, sendes peanøttene til den høyeste enden av heiskjeden, og kastes deretter til det bakre gjerdet.Tas opp etter tørking.

1. Gravespade;2. Løftekjedeanordning;3. Jordhjul;4. Vibrerende jordfjerningsanordning;Input akselen;10 en girkasse;11 en vibrasjonskraftutgangsaksel;12 en vibrasjonsbelteoverføringsmekanisme;13 en liters kraftutgangsaksel for transportkjede;14 liters transmisjonsmekanisme for transportbelte

Fig.1 Strukturdiagram av spadekjede kombinertpeanøtthøster

(2) Design av nøkkelkomponenter

① Transmisjonssystemdesign

Spadekjeden kombinertpeanøtthøsterbrukes sammen med traktoren, og universalleddet til traktorens kraftutgangsaksel er koblet til kraftinngangsakselen til maskinen for å gi kraftkilden til maskinen.Overføringssystemet til denne maskinen er delt inn i to baner, en bane overfører kraft til dobbeltklikkvibrasjonshjulet, som spiller rollen som vibrerende og rydding av jord;den andre banen gir kraft til løftekjedestangen for å transportere de gravde peanøttene bakover.Toveis transmisjonssystemet er uavhengig av hverandre og symmetrisk anordnet på begge sider av maskinen, noe som gjør at maskinen har bedre balanse og sikrer jevn drift av maskinen under drift.

②Design av vibrerende smussfjerningsanordning

Strukturen til vibrasjonsrenseanordningen er vist i figur 2, som består av en støttearm, en stang, en eksentrisk hylse, en drivaksel, en vibrasjonsaksel, en fiskebeinsmonteringsplate og et vibrasjonshjul.Drivakselen og vibrasjonsakselen er henholdsvis installert på rammen til hogstmaskinen, og drivakselen drives av en transmisjonsremskive.Det er støttearmer, stenger, eksentriske hylser, fiskebeinsmonteringsplater og vibrasjonshjul på begge sider av den nedre enden av heiskjeden.De eksentriske hylsene er fast forbundet med drivakselen.Endene er henholdsvis hengslet med den ene enden av støttearmen og sjokkakselen, og den andre enden av støttearmen er hengslet med rammen.Toppen av fiskebeinsmonteringsplaten er fast forbundet med sjokkakselen, de to fotendene er henholdsvis hengslet med sjokkhjulet, og løftekjedet støttes av sjokkhjulet.Når vibrasjonsdrivakselen roterer, gjør stangen eksentrisk frem- og tilbakegående bevegelse på drivakselen, slik at vibrasjonshjulet vibrerer frem og tilbake i vertikal retning av løftekjedet, og kjedestangen under løfteprosessen vil hele tiden riste av jord ved roten av peanøtten.

1 En arm: 2 en drivakselhylse;3 en stang;4 en overføringsskive;5 en eksentrisk hylse;6 en drivaksel;7 en vibrasjonsaksel;8 fiskebeins monteringsplate;løftekjede

Figur 2 Strukturdiagram av vibrasjons- og smussfjerningsanordning

Forskning og utvikling av løftekjede og spadekjede kombinertpeanøtthøsterkan fullføre funksjonene graving, jordrensing og legging på en gang.Den totale tapsraten er 1,74 %, skaderaten er 0,4 %, og jordbæregraden er 7,25 %.Dens rene produktivitet når 0,29 t㎡/t, noe som kan spare mer enn 70 % av arbeidstimer og redusere kostnadene ved innhøsting sammenlignet med manuell høsting.


Innleggstid: 17. mars 2022